Leder av hovedkomiteen: Geir Aune

Løypelegger: Lars Skrøvseth

Sekretariat: Viggo Rødsjø

Sponsor/Arena: Åge Rødsjø

Logistikk: Aina Hulsund

Catering/bankett: Kjell Gunnar Klock