Denne er i dag 5. mai utvidet etter å ha konferert med NOF til også å gjelde NC terrenget.

Vises her:

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1Ty0mN9pGReL7mAXSvXWoEdVI-fc&ll=63.629222785331635%2C10.017028833318136&z=10