Bjugn Hotell, Botngård
Oksvoll Camping, Oksvoll
Bakkan Wahl, Oksvoll
Ørland Camping, Grande
Botngård skole - Flatseng.